De Reijsehoeve, Gemert Background image

De Reijsehoeve Bed & Breakfast
Ans en Dick Kwak


DWJ Computing

Rooije Hoefsedijk 86
5421 XP GEMERT
(0492) 31 93 93
E-mail: info@dwjcomputing.nl


Tefo 1984

DWJ Computing is in 1986 ontstaan door samenwerking met de toenmalige Computershop Tefo-Computing in Den Haag. Er werden cursussen 'Programmeren in Basic' en 'Tekstverwerken met WordPerfect' gegeven. Opleiding en begeleiding werd o.m. voor enkele woningcorporaties verzorgd.

Door de vraag naar maatwerk-software is het ontwikkelen van software een specialisatie geworden. Zo werden een aantal applicaties ontwikkeld tbv management informatie en servicekosten berekeningen bij woningbouwverenigingen.
In opdracht van Peek traffic en Rijkswaterstaat werd een toepassing in Foxpro ontwikkeld voor de invoer van gegevens ten behoeve van het snelwegsignaleringssyteem. ( MCSSDB / MTM - Motorway_Traffic_Management)
Ook zijn door DWJ diverse conversies van DOS naar Windows(xx) uitgevoerd: Conversies van Clipper/Dbase/Foxpro-software naar Visual Foxpro.

Sinds 1990 is ervaring opgedaan met netwerkbeheer in de praktijk en door het volgen van diverse opleidingen voor het administratief en technisch beheer van Novell netwerken.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere projecten afgerond waarbij van diverse hulpmiddelen gebruik werd gemaakt zoals o.m. PHP, MySQL. Ook werd er ontwikkeld tbv van tablets mbv Android en Eclipse.